سامانه فراگیر آموزش
  • 1/1
    راهنمای استفاده از سامانه
همکاران محترم ضمن تشکر از شما، لطفا راهنمای استفاده از سامانه را مطالعه فرمایید.
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.30 )